Uppsala

I Uppsala förvaltas tre fastigheter, majoriteten bestående av bostäder belägna i trevliga omgivningar.

Rickomberga 21:5

Otto Myrbergs väg 6, 8, 10, 12, 14, 16

Serviceanmälan