Helsingborg

Fyra olika adresser belägna i absolut mest centrala Helsingborg. Fastigheterna består av butiker i bottenplan med handel och kontor på ovanliggande våningsplan.