Uppstarten har präglats av ett högt tempo och positiv energi

I Fastighetssverige kan man idag läsa om vår uppstart, med en summering av vårt första halvår som ansvarig för förvaltningsuppdraget Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv.

Under april månad inledde vi förvaltningsuppdraget, vilket innefattande 69 fastigheter fördelat på cirka 505 000 kvadratmeter till ett värde av cirka 23 miljarder kronor. Sedan dess har ett 40-tal uthyrningar genomförts. Bland annat har vi hyrt ut till Moderaterna på Blasieholmen.

Läs hela artikeln; http://www.fastighetssverige.se/artikel/novi-40-uthyrningar-sedan-april-21966

Serviceanmälan