Pressmeddelande

Novi Real Estate AB och NAI Svefa AB i strategiskt samarbete

Tack vare ett strategiskt samarbete mellan Novi Real Estate och NAI Svefa kan nu Novi erbjuda sina kunder aktuella marknadsprognoser. Novi Real Estate, vars affärsidé är att externförvalta fastigheter, startade sin verksamhet per 1 april 2016 med förvaltningsuppdraget för Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (publ). Uppdraget består av att förvalta SEB Trygg Livs svenska fastighetsbestånd som omfattar ca 505 000 kvm med ett hyresvärde om ca 1,3 Mdkr och totalt fastighetsvärde på ca 23,6 Mdkr. Novi inleder nu ett strategiskt samarbete med NAI Svefa kring marknadsprognoser.

– Som ett led i att erbjuda våra förvaltningskunder aktuell marknadsinformation samt relevanta jämförelser i syfte att ha bästa möjliga beslutsunderlag för kommande affärer inleder vi ett strategiskt samarbete med NAI Svefa. NAI Svefa har varit och är en av Sveriges största fastighetskonsulter. De är rikstäckande och finns idag på 17 orter varav många är intressanta för Novi Real Estates framtida verksamhet. För oss handlar det om att knyta samarbeten och specialistkompetens som är till gagn för våra kunder samt kompletterar vårt egna tjänsteutbud, säger Mikael Hasselberg, VD Novi Real Estate.

– Jag är mycket förväntansfull inför samarbetet med Novi Real Estate och deras förvaltningskunder. Att jobba inom ramen för förvaltningsuppdrag är nytt för oss och vi ser fram emot en spännande utveckling tillsammans med Novi Real Estate som är en ny intressant aktör på den svenska förvaltningsmarknaden, säger Mikael Lundström, VD & Koncernchef, NAI Svefa.

 

Kontaktpersoner

Mikael Hasselberg VD Novi Real Estate AB

+46 708 44 30 16 mikael.hasselberg@novire.se

Mikael Lundström VD och Koncernchef NAI Svefa AB

+46 10 603 86 83

Om NAI Svefa

NAI Svefa är en av Sveriges största fastighetskonsulter och hjälper både offentliga och privata uppdragsgivare inom fastighetsrätt, fastighetsutveckling, värdering, transaktioner, fastighetsinformation och förmedling av lokaler. Bolaget har över 130 medarbetare, en omsättning om ca 180 MSEK och finns på 17 orter i landet. Internationellt är bolaget knutet till nätverket NAI Global.

Om Novi Real Estate

Novi Real Estate erbjuder tjänster inom externförvaltning av fastigheter. Företaget är en ny aktör som med stabila och finansiellt starka ägare tillför kompetens och kunskap till branschen. Ambitionen är att utveckla Novi Real Estate till en långsiktig och konkurrenskraftig aktör på förvaltningsmarknaden. Bolagets ägare och partners har lång erfarenhet av att utveckla uppdrag, organisationer och bolag. Detta ger Novi Real Estate en stabil plattform.

Serviceanmälan