Praktik på Novi -en erfarenhet för resten av arbetslivet

Novis praktikanter brinner för affärsmässighet!

Novi har idag ett samarbete med Newton Yrkeshögskola och i den mån vi kan tar vi in praktikanter både från Newton och andra yrkeshögskolor  I december 2018 avslutade våra praktikanter Mattias Arenander och Linus Tillander sina praktikperioder hos oss.
Vi passade på att fråga dem om deras vardag här på Novi och vilka arbetsuppgifter de haft.

Namn: Mattias Arenander (till vänster på bild)
Studerat: Förvaltare/John Ericsson Institutet (tog examen december 2018)
Bakgrund: Arbetat inom kundservice på bland annat Tele2

Namn: Linus Tillander (till höger på bild)
Studerar: Förvaltare/Newton (examen 2020 januari)
Bakgrund: Har arbetat som kundvärd här på Novi sedan starten för snart 3 år sedan. Har tidigare arbetat inom kundservice bland annat som servicerådgivare på Volkswagen

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Berätta vad du har fått göra under din praktik?
Mattias: Jag har haft några mindre projekt, där jag hanterat hissrenoveringar och miljöcertifieringar. Jag har fått samordna serviceavtal och varit delaktig i mindre besiktningar.
Linus: Jag har deltagit i flera mindre projekt, där jag bland annat hanterat hissrenoveringar, myndighetsfrågor, lokalanpassning samt beställning av visualiseringsskärmar till entréer. Samordning av serviceavtal och granskning av myndighetsbesiktningar. Då min praktikperiod varit kortare har jag lagt in alla fastighetens serviceavtal i digitala system, deltagit i flertal hyresgästmöten och mindre besiktningar, och hanterat all beställning av juldekorationer till fastigheterna.

Vad har varit mest givande under praktikperioden?
Mattias: Att delta i uppgifter man inte varit med om tidigare, t ex arbete med budget och planerat underhåll.
Linus: Jag instämmer, med Mattias. De har även varit kul att få vara ute i fastigheterna, träffa våra hyresgäster, och hantera oförutsedda händelser.

Vad har varit mindre roligt?
Enformiga ”enkla” uppgifter och dokumenthantering är inte så kul, men det måste också göras emellanåt säger Linus och Mattias instämmer.

Hur viktigt är det för dig att ett företag och en arbetsplats kännetecknas av värderingar?
Mattias: Det är viktigt att de värderingar som företaget sätter upp – stämmer överens med hur man agerar.
Linus: Det är jätteviktigt, det är också något man har gemensamt med varandra på arbetsplatsen som man lever efter. Det är också viktigt att man arbetar med värderingarna hela tiden och att dessa gäller, samt att alla medarbetare är inkluderade i värderingsarbetet.

Känner ni möjligtvis till Novis fyra värdeord?
Entreprenörskap, Engagemang, Affärsmässighet och Nyfikenhet, svarar båda i kör.

Om vi väljer ordet Affärsmässighet – vad betyder det för dig och hur använder du ordet i din vardag?
Mattias: Win win för båda parter både kund och leverantör! Båda ska vara nöjda och känna att värdet är högre än insatsen.
Linus: Att man förstår sin egen och kundens roll och företagets affärsidé, att man känner ansvar för sitt arbete mot kunderna. Affären har alltid två parter – båda ska känna sig nöjda.

Avslutningsvis – Hur skulle du beskriva Novi som företag med två ord?
Mattias: Innovativt / Nytänkande och modigt.
Linus: Initiativtagande och familjärt.

Ett stort tack till Mattias och Linus för era insatser och ert fina engagemang under praktikperioderna på Novi. Vi önskar er lycka till i framtiden och hoppas att vägarna möts igen!

 

 

 

 

 

 

 

Serviceanmälan