Om Novi Real Estate

Vad gör vi?

Novi Real Estate erbjuder tjänster inom externförvaltning av fastigheter.
Vi är en aktör som med stabila och finansiellt starka ägare tillför kompetens och kunskap till branschen. Ambitionen är att utveckla Novi till en långsiktig och konkurrenskraftig aktör på förvaltningsmarknaden. Våra ägare och partners har lång erfarenhet av att utveckla uppdrag, organisationer och bolag. Detta ger oss en stabil plattform att bygga vidare på.

Varför gör vi det?

Novi brinner för utveckling av både verksamheter, bolag och fastigheter. Vi vill utveckla en bransch som behöver utvecklas. Det kräver mod och nyfikenhet, något som både Novis ägare, ledning och anställda präglas av.

Varifrån kommer namnet Novi?

”När vi började diskutera namn hade vi några nyckelord vi arbetade efter; entreprenörskap, vilja och mod att utvecklas. Novi är latin för ny, och det passar oss. Vi vill vara nytänkande och nyskapande. Även loggan står för nyskapande – som en symbol för att vi inte följer ett utstakat spår utan kan och vågar bryta ny mark.”

Novieffekten!

Vi är förvaltaren som gör saker lite annorlunda, på ett nytänkande sätt. Genom att skapa nya lösningar, formade efter det våra uppdragsgivare och kunder behöver.

Fakta

Antal fastigheter 90 st
Antal kommersiella hyresgäster ca 1100 st
Antal kommersiella hyresavtal ca 2000 st
Antal lägenheter ca 1100 st
LOA/BOA (exkl. garage) ca 640 000 kvm

Fördelning yta/region

  • Stockholm
  • Göteborg
  • Malmö
  • Stockholm övrigt
  • Sverige övrigt

Fördelning yta/segment

  • Bostad
  • Butik
  • Kontor
  • Övrigt
Serviceanmälan