Göteborg

Beståndet i Göteborg består av cirka 15 fastigheter centralt belägna inom vallgraven och på några av Göteborgs bästa adresser. De flesta fastigheterna innehåller ett mycket brett utbud av lokaler för handel, butik och kontor.

Serviceanmälan