Stockholm

I Stockholm förvaltas ett 60-tal fastigheter, samtliga centralt belägna inom tullarna. De flesta fastigheter innehåller ett brett utbud av lokaler för handel, butik och kontor. I vårt bestånd ingår också bostadsfastigheter, även dessa belägna inom tullarna.

Serviceanmälan