Novi Real Estate AB tar in nya partners

Nya partners i Novi Real Estate är Kinga Kinnunen, Jimmy Ronstad samt Henrik Forsberg.

Kinga Kinnunen kommer närmast från Aberdeen Asset Management där hon innehade tjänsten som förvaltningsansvarig för Gamla Livförsäkrings- aktiebolaget SEB Trygg Liv (publ). Den 1 april tillträdde Kinga som kund- ansvarig för Gamla Liv på Novi Real Estate.

Jimmy Ronstad kommer närmast från Newsec Asset Management där han varit affärsansvarig för Alectas förvaltning i västra och södra Sverige. Jimmy tillträdde sin nya roll som regionchef på Novi Real Estate för västra och södra Sverige den 1 april.

Henrik Forsberg kommer närmast från Hifab där han varit marknads- områdeschef. Henrik blir nu teknik- och projektchef för Novi Real Estate. Henrik tillträder sin tjänst under våren 2016

Novi Real Estate skall kunna erbjuda ytterligare nyckelpersoner delägarskap.

– Att Kinga, Jimmy och Henrik nu inträder som delägare är ett bevis på att vårt koncept är attraktivt. En viktig framgångsfaktor är att kunna erbjuda nyckelpersoner delägarskap, vilket är ett steg i att etablera Novi Real Estate som ett av de ledande bolagen i landet på externförvaltningsmarknaden. Alla tre kommer att tillföra specialistkompetens till fördel för våra kunder, säger Mikael Hasselberg, VD Novi Real Estate.

Läs även artikel publicerad av Fastighetssverige här.

Kontaktperson

Mikael Hasselberg VD Novi Real Estate AB +46 708 44 30 16 mikael.hasselberg@novire.se

Om Novi Real Estate Novi Real Estate erbjuder tjänster inom externförvaltning av fastigheter. Företaget är en ny aktör som med stabila och finansiellt starka ägare tillför kompetens och kunskap till branschen. Ambitionen är att utveckla Novi Real Estate till en långsiktig och konkurrenskraftig aktör på förvaltnings- marknaden. Bolagets ägare och partners har lång erfarenhet av att utveckla uppdrag, organisationer och bolag. Detta ger Novi Real Estate en stabil plattform.

Serviceanmälan