Novi Real Estate anställer två förvaltare till Stockholmskontoret.

Novi stärker upp organisationen ytterligare och anställer två nya förvaltare till Stockholmskontoret. Jens Jämtberg började i maj och kommer närmast från Oscar Properties där han arbetat med ekonomi och förvaltning. Dessförinnan arbetade Jens som revisor på Hummelkäppen. Ted Lindsjö började i juni och kommer närmast från Malmö Stadsfastigheter där han bl a arbetat som förvaltare för Malmö Live som är ett nybildat stadskvarter innefattande konserthus, kongresscenter, hotell, samt flera byggnader med bostäder och kontor. -Vi är mycket nöjda och glada över att få hälsa Jens och Ted välkomna på vår resa att utveckla Novi till en långsiktig och konkurrenskraftig aktör på förvaltningsmarknaden, säger Kinga Kinnunen, kundansvarig för SEB-Tryggliv uppdraget.

Serviceanmälan