Novi välkomnar ett nytt restaurangkoncept till Esperantoplatsen

Novi välkomnar ett nytt restaurangkoncept till Esperantoplatsen i Göteborg.

Novi Real Estate har på uppdrag för Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv hyrt ut cirka 1 250 kvadratmeter på Esperantoplatsen i Göteborg till aktörerna bakom restaurangerna Barabicu och Tranquilo.

Platsen kompletteras med en ny restaurang och umgängesplats som bidrar till det breda utbud som redan finns i området. Det har varit en lång urvalsprocess att hitta rätt aktör med rätt koncept och nu kommer något till Esperantoplatsen som är positivt för lokalen, fastigheten, Rosenlund och staden. Vi tror verkligen att denna professionella aktör kommer erbjuda Göteborgarna en fantastisk plats att umgås på”  säger Anton Drott, kontraktförvaltare på Novi Real Estate.

Läs om nyheten på http://www.fastighetssverige.se/artikel/novi-hyr-ut-i-goteborg-25094

Kontaktperson
Anton Drott, Kontraktsförvaltare, Novi Real Estate AB
+46 10 33 11 404
anton.drott@novire.se

Jimmy Ronstad, Regionansvarig, Novi Real Estate AB
+46 10 33 11 401
jimmy.ronstad@novire.se

Serviceanmälan