Största NKI-förbättringen i Fastighetsbarometern 2021 Kontor storbolag

Novi vinner största NKI-förbättringen Kontor storbolag i Fastighetsbarometern 2021

Förra veckan fick Novi Real Estate, representerade av Ann-Christine Eriander, Förvaltningsansvarig i uppdraget för Gamla Livbolaget SEB Trygg Liv samt Niclas Nilsson, Kommersiell förvaltare i uppdraget ta emot Fastighetsbarometerns pris för ”Största NKI-förbättringen Kontor storbolag 2021” avseende Gamla Livbolaget SEB Trygg Livs fastighetsportfölj.  


”Vi är mycket glada över utmärkelsen och oerhört stolta över våra fantastiska medarbetare och teamen kring fastigheterna vars dagliga arbete och goda dialog med våra hyresgäster lett fram till att Novi vinner största NKI-förbättringen kontor storbolag i årets Fastighetsbarometer. Portföljen som till 50 % utgörs av kontorslokaler med drygt 500 kontorsobjekt är fördelade på 47 fastigheter i Stockholm, Göteborg och Uppsala”
säger Kinga Kinnunen, Kundansvarig i uppdraget och Förvaltningschef på Novi.

 

Varje år genomförs Fastighetsbarometern Kontor, en analys som mäter svenska hyresgästers nöjdhet på bland annat lokalen, servicen och förvaltningskvalitén, på initiativ av CFI Group och Fastighetsägarna Sverige. Det totala värdet sammanställs och presenteras som NKI (Nöjd-Kund-Index). Novi har under 2021 gjort branschens största NKI förbättring för storbolagen genom att öka kundnöjdheten med ytterligare 4 enheter.


”Jag vill verkligen lyfta och hylla fastighetsteamen för denna utmärkelse som dessutom leder till att årets NKI-resultat blir den högsta i portföljens historia! ”
säger Kinga Kinnunen.


”Vi är väldigt glada över priset! Novis förvaltning präglas av ett stort engagemang och kundfokus, och årets höga NKI-resultat är ett fint kvitto på det”
säger Jonas Lindegren, Head of Real Estate på SEB Investment Management.

 

 

 

Kontaktperson

Kinga Kinnunen, Kundansvarig Gamla LivförsäkringsAB SEB Trygg Liv och Förvaltningschef på Novi Real Estate AB

+46 10 33 11 302

kinga.kinnunen@novire.se

 

Om Novi Real Estate

Novi Real Estate erbjuder tjänster inom externförvaltning av fastigheter. Vi är en aktör med stabila och finansiellt starka ägare som tillför kompetens och kunskap till branschen. Våra ägare och partners har lång erfarenhet av att utveckla uppdrag, organisationer och bolag. Novi Real Estate förvaltar för närvarande ca 640 000 kvm till ett värde av ca 35 miljarder kronor. Läs mer på www.novire.se

Serviceanmälan