Novis miljöprojekt

Henrik Forsberg, ansvarig för Teknik och projekt, berättar 

”Med en besparing som motsvarar 79 års Netflix-tittande, genomför nu Novi en återvinningssatsning med fokus på ökad återvinning och minskade transporter”. Novi satsar på att öka kundnöjdhet genom än mer hållbar förvaltning, ett viktigt område för våra kunder. Läs hela artikeln här.