Hållbar återvinning

Hållbar återvinning

Det bästa miljöarbetet är det som blir av. Därför vill vi på Novi göra det enkelt att källsortera på arbetsplatsen. Genom att flytta sorteringskärlen från soprummet till kontoret blir det smidigare att återvinna, samtidigt som man frigör yta för annat. Som ett cykelrum till exempel.

Hållbar återvinning handlar om att ta ansvar för människor och miljö genom smarta lösningar. För oss innebär det att arbeta på ett sätt som både är bra för samhället och våra kunders affärer. Vi är övertygade om att det går att förena effektiva miljösatsningar med ekonomisk vinning och välmående på arbetsplatsen. Ett exempel är vårt nya samarbete med Office Recycling.

”Vi vill erbjuda lösningar som är bra för alla inblandade. För ett hållbart kretsloppssamhälle behöver vi tänka och agera tillsammans.”

Tillsammans med Office Recycling vill vi göra det lättare att återvinna. Därför har vi tagit fram snygga återvinningskärl, väl anpassade för en modern kontorsmiljö. Behållarna kan stå framme på kontoret vilket gör det hela smidigt, inget spring till soprummet för att sortera, och avfallet hämtas direkt hos er på fasta tider med miljövänlig transport.

Tack vare det nya återvinningssystemet räknar vi med att minska vårt koldioxidutsläpp med 48 ton per år. Det motsvarar 126 flygresor mellan Stockholm och London. Eller energiproduktionen som krävs för att spela tv-spel i 2319 år. Dessutom frigör vi plats i det som tidigare var byggnadens soprum. Yta som till exempel kan göras om till ett cykelrum. Smart – eller hur.

Vi arbetar hela tiden för att skapa positiva möjligheter för såväl våra hyresgäster som samhället i stort. Vi behöver alla hjälpas åt för att bygga en mer hållbar värld. Framtida satsningar kan till exempel vara att erbjuda våra kunder grön el och miljöklassad kontorsstädning. En ansvarsfull förvaltning som gynnar alla – vi kallar det Novieffekten.

Serviceanmälan