Kommunikation i fickan

Enkel app ger mervärde för kunden

På Novi strävar vi alltid efter att förbättra och underlätta vardagen för våra kunder som hyr, men också efter att underlätta vardagen för oss själva. God kommunikation är grundläggande för att kunna leverera riktigt bra service, och med hjälp av tekniken har vi skapat ett system som förenklar just detta.

På Novi har vi egna kundvärdar som utför daglig tillsyn och håller en tät kontakt med våra kunder. Kundvärden spenderar en stor del av sin tid på plats i fastigheterna. Trots denna närvaro saknade vi en funktion som kunde göra det enkelt att nå ut med viktig information till samtliga kunder i fastigheterna. Lappar i trappuppgången i all ära men de försäkrar oss inte alltid om att alla har tagit del av informationen, och känns dessutom som ett daterat sätt att kommunicera på i vårt digitaliserade samhälle.

Med detta som utgångspunkt tog vi fram en smidig app som gör det möjligt för våra kundvärdar att snabbt och enkelt skicka ut information till berörda kunder, direkt från sina mobiltelefoner.

”Jag upplever att jag kommer närmare kunderna och kan erbjuda en bättre och mer personlig service.”

Izabela Ilic, kundvärd i Stockholm.

Så funkar det

Med appen blir kunderna snabbt underrättade om angelägenheter och mer delaktiga i det som sker i fastigheten. På sikt kommer Kundvärdarna se vilka som öppnat meddelandet och kunderna kan besvara eller ställa frågor, vilket öppnar för tätare dialog mellan oss och våra kunder.

Appen och den snabba kommunikationen uppskattats av våra kunder och vi fortsätter att utveckla och effektivisera funktionerna. På vår webbplats finns även inloggningsmöjlighet för kunder som hyr, där de enkelt och vid vilken tidpunkt som helst på dygnet kan anmäla service och andra funderingar kring lokalerna.

Tekniken gör det möjligt för oss dela med oss av information, men också samla in information. Den kan vi sedan förädla och arbeta med för att skapa smartare förvaltning som ger mervärde åt våra kunder. När det kommer till digitalisering är det viktigt för oss att utvecklingen inte tar oss längre ifrån varandra. Med rätt fokus tror vi att man istället hittar sätt att föra oss närmare varandra -vilket vi kallar Novi-effekten.