samarbete mellan Novi och GK

I Fastighetssverige skrevs det nyligen om samarbetet mellan Novi och GK gällande den tekniska driften av Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Livs svenska fastighetsbestånd. Läs hela artikeln här

Serviceanmälan