GRESB – Novi utnämns till nr 2 i Norden!

Novi Real Estate utnämns till nr 2 i Norden och ’Green Star’ inom sin kategori.

När Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) presenterar den globala sammanställningen av fastighetsbranschens hållbarhetsarbete för 2018 utnämns Novis förvaltning av SEB Trygg Livs fastighetsbestånd till nummer 2 i Norden och ”Green Star” inom kategorin!

”Vi har sedan vi tog över förvaltningen lagt stort fokus på hållbarhetsfrågor och det är otroligt glädjande att se så stora förbättringar inom samtliga sektorer och en total ökning om hela 23 enheter”, säger Henrik Forsberg, Chef Teknik & Projekt.

”Impressive improvement by Novi Real Estate (+23), as other Swedish participants improved their score by an average of +7,3 p, while all European have done so with +5.8” säger representant från Associate Management på GRESB, Amsterdam.

>Läs mer om årets hållbarhetsarbete sammanställd av GRESB här.


Kontaktperson
Henrik Forsberg, ansvarig Teknik & Projekt, Novi Real Estate AB
+46 10 33 11 311
henrik.forsberg@novire.se

 

 

 

 

 

 

Serviceanmälan