GRESB – Novi utnämns till nr 4 i Europa!

Novi Real Estate utnämns till nr 4 i Europa och ’Five Star’ inom sin kategori.

När Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) presenterar den globala sammanställningen av fastighetsbranschens hållbarhetsarbete för 2019 utnämns Novis förvaltning av Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Livs (publ) fastighetsbestånd till nummer 4 i Europa och ”Five Star” inom kategorin!

”Vi har sedan vi tog över förvaltningen lagt stort fokus på hållbarhetsfrågor och det är otroligt glädjande att se så stora förbättringar inom samtliga sektorer och en total ökning om hela 17 enheter”, säger Henrik Forsberg, Teknik- och Projektchef.

 

Kontaktperson
Henrik Forsberg, Teknik- och Projektchef, Novi Real Estate AB
+46 10 33 11 311
henrik.forsberg@novire.se

 

 

 

 

 

 

Serviceanmälan