Lokal

Novi Real Estate AB är en förvaltningsaktör vars medarbetare har lång och gedigen erfarenhet av fastighetsförvaltning, uthyrning, samt fastighetsskötsel.

All kundnära fastighetsskötsel genomförs av egen personal – Novis Kundvärdar.

Serviceanmälan 020-21 44 00

Serviceanmälan