Novi tar hem Årets raket

Novi vinner ny utmärkelse.

Novi Real Estate har under 2017 gjort branschens största förbättring av Nöjd Kund Index. Fastighetsbarometerns mätningar genomförs årligen av CFI Group i samarbete med Fastighetsägarna och Novi förbättrar kundnöjdheten i SEB Trygg Livs fastighetsportfölj med hela 5 enheter.

”Vi är oerhört stolta och glada över resultatet. Novis engagemang och kvalitetstänk märks hela vägen ut i fastigheterna. Vi har sedan starten arbetat målmedvetet på alla plan och NKI har varit ett av våra fokusområden, varför det är extra kul att förbättringen sker med ett av de högsta resultaten i Fastighetsbarometern. Resultatet visar också att vi arbetar och organiserar oss rätt med vår samarbetspartner Gunnar Karlsén Sverige som ansvarar för driften och med Novis egna kundvärdar ute i fastigheterna som kan ge snabb service med hög kvalitet till våra kunder. Det har uppskattats”, säger Kinga Kinnunen, Kundansvarig för SEB Trygg Livs fastighetsportfölj.

”Resultatet är glädjande. Novi har på kort tid, genom sitt engagemang och kundfokus, åstadkommit fina resultat och vi är mycket nöjda med Novis förvaltning av SEB Trygg Livs fastighetsportfölj” säger Jonas Lindegren, Head of Real Estate på SEB Investment Management.