Angående coronaviruset

Novi Real Estate bevakar läget kontinuerligt och följer utvecklingen när det gäller coronaviruset Covid -19. Vi förhåller oss fortsatt till Folkhälsomyndighetens- och UDs riktlinjer och vidtar de åtgärder som behövs och som vi anser är nödvändiga och rimliga.

För närvarande gäller att samtliga som besöker våra kontor skall vara helt symtomfria samt inte besökt länder som UD avråder ifrån och detta gäller såväl kunder, leverantörer och medarbetare. Våra medarbetare och underleverantörer får även kontinuerlig information och tydliga instruktioner i syfte att förhindra exponering och eventuell smittspridning.

Har du några frågor är du varmt välkommen att vända dig till någon av oss i ledningen eller om du har en kontaktperson hos oss.

Serviceanmälan