AI i termometern

Smarta fastigheter med AI

Genom att använda mjukvara med AI (artificiell intelligens) går det att driftoptimera en fastighet i realtid – utan annan mänsklig inblandning än att övervaka processen. Det kan snabbt ge stora besparingar i såväl driftkostnad som energiåtgång. Och ju mer som optimeras, desto smartare blir systemet.

Dagens samhälle producerar ofattbara mängder data. Möjligheterna att ta fram information blir hela tiden fler och utvecklingen har formligen exploderat de senaste åren. Men hur använder man all data som produceras? Till det behövs datorer som kan ta in, bearbeta och applicera informationen på ett smart sätt: artificiell intelligens.

Redan 2017 påbörjade Novi ett pilotprojekt i Göteborg, för att ta reda på hur vi bäst kan använda AI och ny teknik för att effektivisera driften av våra fastigheter. Lärdomarna från det projektet har bland annat resulterat i konkreta åtgärder för att optimera en fastighets energieffektivitet.

”Genom att applicera AI på våra fastigheter kan vi minska vår miljöpåverkan, få ett bättre inomhusklimat och samtidigt minska energiförbrukningen. En vinn-vinn situation”

Henrik Forsberg, ansvarig för Teknik & projekt på Novi.

Novi-effekten gynnar miljön

I korta drag fungerar det så att AI-algoritmen skapar en unik energimodell för fastigheten, baserad på tidigare insamlad data. Det handlar till exempel om platsens klimat, fastighetens användningsfrekvens och användningsområden. Algoritmen genererar därefter en prognos för fastighetens framtida användning, och en mängd olika program som alla är det mest effektiva ur energisynpunkt vid ett givet tillfälle. Systemet kan sedan automatiskt optimeras för att hela tiden skapa bästa möjliga inomhusklimat till lägsta möjliga energiåtgång.

Som kund behöver du inte göra någonting, men du har hela tiden kontroll över vilka åtgärder som är aktiva. Det är helt enkelt en automatisk driftoptimering av fastigheten i realtid, dygnet runt, alla dagar om året. Ett arbetssätt som över tid ger stora besparingar i form av minskad energiåtgång, minskade kostnader och enklare drift för dig som kund till oss. Novi-effekten när den är som bäst.

Serviceanmälan